Begeleid wonen bij Liever in Lierop

Stichting Liever in Lierop is een ouderinitiatief om een (kleinschalige) woonvoorziening in Lierop te creëren waar 12 jongvolwassenen begeleid zelfstandig wonen. De plek om dit initiatief te ontwikkelen is een prachtige monumentale boerderij waarin 12 moderne woonunits, een gezamenlijke woonkeuken en enkele kleinere gezamenlijke ruimtes worden gesitueerd. Tevens is een ruimte voor dagbesteding voor 2 à 3 deelnemers voorzien.

Liever in Lierop is bedoeld voor een stabiele groep van –in aanvang- jongvolwassenen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking die elkaar kunnen aanvullen. Hun ouders/vertegenwoordigers spelen een actieve rol in de organisatie. De bewoners huren hun woonunit van de stichting en hebben een PGB vanuit WLZ of WMO waarmee collectief  zorg van een professionele zorgaanbieder wordt ingekocht.  Zorg en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op deze wijze wordt een beschermde woonomgeving geboden. Bewoners hebben een eigen daginvulling, zoals werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk of studie. De begeleiding wordt, in overleg met de bewoner, diens ouders en de begeleider, afgestemd op de individuele zorgvraag. ’s Nachts is er een slaapwacht aanwezig.

Verbondenheid

Ruimte om samen te wonen in een groep en elkaar helpen daar waar dat nodig is.

Competentie

De kans krijgen om iets te doen dat past bij jouw passie en daar steeds beter in worden

Autonomie

Zoveel mogelijk zeggenschap over je leven, zonder veiligheid uit het oog te verliezen

"In onze woonboerderij hebben ze genoeg privacy, maar zijn ze ook in een handom­draai in het dorp. Dat laatste is erg belangrijk. Onze kinderen willen graag ergens bij horen"

liever in lierop bewoners en ouders

De Stichting

Met de Stichting Liever in Lierop hebben een tiental ouders het initiatief genomen om een passende woonomgeving in Lierop te willen creëren voor hun kinderen met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of meervoudige beperking.

liever in lierop bewoners aan tafel

Ons Huis

Het prachtige pand komt te liggen op een steenworp afstand van het dorp Lierop. Landelijk, maar toch dichtbij de kleine dorpskern. De ruim 100-jaar oude monumentale boerderij willen wij volledig naar de eisen des tijds verbouwen en verduurzamen.

liever in lierop schaatsen

De Zorg

In onze toekomstige 12 bewoners willen wij zorgen dat ze een hechte groep gaan zijn die qua persoonlijkheden goed bij elkaar  passen. Dit willen bereiken we door een uitgebreide kennismaking tijdens de aanmeldfase en regelmatige ontmoetingen voor de beoogde bewoners.

Geïnteresseerd of meer informatie ?