Doneer nu

Wij zijn dankbaar voor iedere donatie – groot of klein! De donaties zijn essentieel voor de realisatie van het project en op termijn voor het op peil houden van de woon- en leefomgeving van onze bewoners.

Steun ons door middel van een bijdrage

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer

NL23RBRB0709944268 ten name van Stichting Liever in Lierop onder vermelding van “gift”.

Let hierbij wel op dat wij voor de club van 100 een donatie van €100,- verwachten. Meer informatie hierover vindt u bij de webpagina “Vrienden”