De stichting

Met Stichting Liever in Lierop hebben een tiental ouders het initiatief genomen om een passende woonomgeving te creëren voor hun kinderen met een beperking. Zo zijn wij bezig om een langdurige huisvesting aan te bieden met 24-uursbegeleiding aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of meervoudige beperking.

Het is onze intentie dat er een vaste groep van (bij aanvang) jongvolwassenen met een diversiteit aan beperkingen te huisvesten in afzonderlijke woonunits op een landelijke locatie in Lierop, waarbij ieder een eigen wooneenheid met sanitair heeft, maar waar als een gezin samen wordt geleefd en een huishouden gevoerd. De bewoners worden er verzorgd en begeleid door een vast team van betrokken medewerkers die hun welbevinden en ontwikkeling centraal stellen. Bewoners krijgen een positief zelfbeeld door hun rol binnen de groep en hun rol in de maatschappij. Ouders besturen de organisatie, maar worden ontlast van de dagelijkse zorg. Het wonen gaat bekostigd worden uit de opbrengst van de huren en de zorg uit de PGB’s.

Kernwaarden

Stichting Liever in Lierop gaat uit van de volgende kernwaarden met betrekking tot de begeleiding en de leefsituatie van haar bewoners:

Verbondenheid

Ruimte om samen te wonen in een groep en elkaar helpen daar waar dat nodig is.

Competentie

De kans krijgen om iets te doen dat past bij jouw passie en daar steeds beter in worden

Autonomie

Zoveel mogelijk zeggenschap over je leven, zonder veiligheid uit het oog te verliezen

"Bij instellingen kijkt men vaak niet voorbij de diagnose. Maar juist behoeften die niet direct aan de handicap te koppelen zijn, verdienen aandacht''

Bestuur

Stichting Liever in Lierop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74245864 met RSIN: 8598.23.623.  Het is een non-profit organisatie: de bestuurders en leden van de RvA ontvangen dan ook geen enkele vergoeding voor hun werk. Het bestuur is bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. Het is wenselijk dat het bestuur op termijn aangevuld wordt met deskundige niet-ouders. De volledige statuten zijn op te vragen via info@lieverinlierop.nl.              

Als onbezoldigde bestuurders zijn aangetreden:

Sandra de Vreede – Voorzitter

Tjeu Vervoordeldonk – Secretaris

Lies van den Eijnden – Penningmeester

Raad van Advies

Van alle ouders/vertegenwoordigers van de bewoners wordt betrokkenheid en een actieve rol gevraagd. Alle ouders die niet in het bestuur van de stichting zitten, nemen deel in de Raad van Advies. Hier hebben zij een stem en beslissen mee over het beleid van de stichting. Het advies van de RvA is o.a. bindend inzake contracten met zorgaanbieders en nieuwe bewoners.

ANBI status

Stichting Liever in Lierop voldoet aan de geldende voorwaarden en heeft daarom de zogenaamde ANBI-status. (Klik op voorwaarden om ons Jaarverslag te raadplegen). Dit betekent dat uw gift of schenking aan de stichting fiscaal aftrekbaar is.