Eindelijk is het zover: de omgevingsvergunning is onherroepelijk. We kunnen het zelf bijna niet geloven, maar er is door de mensen die tegen het plan zijn geen beroep ingesteld. Alle plannen liggen klaar, een afspraak met de aannemer is gemaakt. Binnenkort zal een startdatum van de bouw bekend worden.

Het betekent ook dat er nieuwe kandidaat bewoners aangemeld kunnen worden. En we gaan aan de slag met fondsenwerving en uitbreiding van de Club van 100. Zélfs kan er al voorzichtig uitgekeken worden naar zorgmedewerkers die het fijn vinden om in een kleinschalige setting te werken. Kortom, genoeg te doen. Via deze website en www.slaponline.nl zullen we u op de hoogte houden.

De ouders van Stichting Liever in Lierop

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer

NL23RBRB0709944268 ten name van Stichting Liever in Lierop onder vermelding van “gift”.

Let hierbij wel op dat wij voor de club van 100 een donatie van €100,- verwachten. Meer informatie hierover vindt u bij de webpagina “Vrienden”

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer

NL23RBRB0709944268 ten name van Stichting Liever in Lierop onder vermelding van “gift”.

Let hierbij wel op dat wij voor de club van 100 een donatie van €100,- verwachten. Meer informatie hierover vindt u bij de webpagina “Vrienden”

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer

NL23RBRB0709944268 ten name van Stichting Liever in Lierop onder vermelding van “gift”.

Let hierbij wel op dat wij voor de club van 100 een donatie van €100,- verwachten. Meer informatie hierover vindt u bij de webpagina “Vrienden”